Giới thiệu về trường

CHI BỘ

CHÍNH QUYỀN

KẾ HOẠCH FDS
MẦU ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH FDS 2013-2014 chỉnh lại.doc [449 KB]Tải về
LOGO
LOGO.doc [1.52 MB]Tải về
TT 30-2014-TT-BGDĐT
30_2014_TT-BGDDT_247873.pdf [216 KB]Tải về
TT 59-2012-BGDĐT
59-2012-TT-BGDDT.doc [149 KB]Tải về
QĐ22/2000-BGDĐT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.doc [63 KB]Tải về
QUYẾT ĐỊNH SỐ 14
QĐ 14 chuan nghề nghiệp GV tiểu học.doc [86 KB]Tải về
NGHI ĐỊNH 108 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TINH GIẢM BIÊN CHẾ
TOÀN VĂN HIẾN PHAP 2013.doc [230 KB]Tải về

CÔNG ĐOÀN

ĐỘI

CHUYÊN MÔN

NÔI DUNG GIẢM TẢI
HuongDanDieuChinhNoiDungDayHocNamHoc2011-2012.doc [995 KB]Tải về
MÃU SỔ DỰ GIỜ
Copy of SO.doc [218 KB]Tải về
PHẦN MỀM LICH BÁO GIANG
PHAN MEM LICH BAO GIANG GIAO VIEN CHUYEN.xls [1.16 MB]Tải về
ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VN
DieuleCongDoan_KhoaXI.doc [363 KB]Tải về

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC SINH QUA ĐƯỜNG TRONG GIỜ RA VỀ
THÔNG BÁO CHO GIÁO VIÊN.doc [33 KB]Tải về

CHỦ NHIỆM

TIN HỌC

THỂ DỤC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp giúp học sinh lớp bốn học tốt môn nhảy dây.doc [102 KB]Tải về
GIÁO ÁN TD 5
K.5 - Copy.doc [622 KB]Tải về
GIÁO ÁN TD 4
K.4.doc [3.26 MB]Tải về
GIÁO ÁN TD 3
K.3.doc [915 KB]Tải về
GIÁO ÁN TD 2
giao an k2.doc [1.73 MB]Tải về
GIÁO ÁN TD1
khoi 1.doc [626 KB]Tải về
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
CÁC TTRLVA VĐCB LỌP - Copy.doc [95 KB]Tải về

ÂM NHẠC

GIÁO ÁN ÂM NHẠC 1
ÂM NHẠC KHỐI 1.doc [1.06 MB]Tải về
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 2
ÂM NHẠC KHỐI 2.doc [1.03 MB]Tải về
GIÁO AN ÂM NHẠC 3
ÂM NHẠC KHỐI 3.doc [1.39 MB]Tải về
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 4
ÂM NHẠC KHỐI 4.doc [5.65 MB]Tải về
GIÁ ÁN ÂM NHẠC 5
ÂM NHẠC KHỐI 5.doc [4.36 MB]Tải về

MĨ THUẬT

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 1
KHOI1.doc [461 KB]Tải về
GIÁO ÁN MĨ THUẬT 2
KHOI2.doc [487 KB]Tải về
GIÁO ÁN MĨ THUẬT 3
KHOI 3.doc [472 KB]Tải về
GIÁO ÁN MĨ THUẬT 4
KHOI4.doc [501 KB]Tải về
GIÁO ÁN MĨ THUẬT 5
KHOI5.doc [571 KB]Tải về

NGOAI NGỮ

CHU CHO BINGO
Chu cho bingo.mp3 [2.28 MB]Tải về
BAI GING
bai 6 lop 5 B 1,2,3.ppt [3.48 MB]Tải về

KĨ THUẬT

GIÁO ÁN KĨ THUẬT1
Giao an thu cong tron bo lop 1.doc [429 KB]Tải về
GIÁO ÁN KĨ THUẬT 3
THU CONG KHOI 3 TU TUAN 01 - 18CO BONG.doc [278 KB]Tải về
GIÁO ÁN KĨ THUẬT 2
Giao an thu cong lop 2hoan chinh.doc [216 KB]Tải về
GIAO ÁN KĨ THUẬT 4
ga ki thuat4 ca nam.doc [535 KB]Tải về
GIÁO AN KĨ THUẬT 5
Kĩ thuật.doc [326 KB]Tải về